FAQs Complain Problems

समाचार

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. विद्यालयको इमेल विद्यालयको ठेगानाsort descending विद्यालयको तह विद्यालयको प्रकार स्थापना
श्री बालविकास आ.वि नविना तामाङ 9823370922 balbikashaabi@gmail.com वडा नं १ बाँसखर्क आधारभुत सरकारी 2026
श्री भिमविद्याश्रम मा.वि अनिलकुमार तामाङ 9847885852, 9864165355 वडा नं १ बाँसखर्क माध्यमिक सरकारी 2045
श्री जनहित आ.वि ईन्दिरा बस्नेत 9860182060,9864165354 वडा नं १ बाँसखर्क आधारभुत सरकारी 2015
श्री चण्डिका मा.वि दमि सिंगी लामा 9843530245,9864165356 shreechandika2020@gmail.com वडा नं २ बरुवा माध्यमिक सरकारी 2020
श्री गणेश आधारभुत विद्यालय रश्मि दोङ 9803960503, 9864165357 वडा नं २ बरुवा आधारभुत सरकारी
श्री धङजला आ.वि लिला कुमारी दनुवार 9864165358 वडा नं २ बरुवा आधारभुत सरकारी
श्री आधारभुत विद्यालय उर्मिला खड्का 9863030314, 9864165361 वडा नं ३ भाेताङ आधारभुत सरकारी
श्री सातकन्यादेवी आ.वि ढक बहादुर खड्का 9860831115, 9864165362 वडा नं ३ भाेताङ आधारभुत सरकारी
श्री भोताङदेवी मा.वि चन्द्रलाल श्रेष्ठ 9840660860, 9864165360 वडा नं ३ भाेताङ माध्यमिक सरकारी
श्री गणेश आ.वि अमिर कुमार बस्नेत 9863494846 वडा नं ३ भाेताङ आधारभुत सरकारी
श्री थाङपालभ्याली मा.वि विजय तामाङ 9808414081, 9864165363 वडा नं ४ थाङ्गपालकाेट माध्यमिक सरकारी
श्री कुम्भेश्वरी आ.वि देविप्रसाद पौड्याल 9849840301, 9864165364 वडा नं ५ गुन्सा आधारभुत सरकारी
श्री सातकन्यामती मा.वि प्रेम तामाङ 9841212226, 9864165365 वडा नं ५ गुन्सा माध्यमिक सरकारी
श्री थाङ्पालधाप मा.वि आत्मराम दङ्गाल 9864165370 dhapschool2024@gmail.com वडा नं ६ थाङपालधाप माध्यमिक सरकारी २०२४
श्री भुमेश्वरी आ.वि मिरा थापा अधिकारी 9860847848, 9864165369 वडा नं ६ थाङपालधाप आधारभुत सरकारी
श्री बछलामाई आ.वि बाबु तामाङ 9818130449, 9864165367 वडा नं ६ थाङपालधाप आधारभुत सरकारी २०४६
श्री गोल्मेश्वरी आ.वि विश्वनाथ पौड्याल 9843684430, 9864165368 वडा नं ६ थाङपालधाप आधारभुत सरकारी
श्री जुगल आ.वि सावित्री कार्की देउजा 9803993465 वडा नं ६ थाङपालधाप आधारभुत सरकारी
श्री बालसुधार आ.वि बिनोद सत्याल 9841623267, 9864165372 वडा नं ७ भाेटेनाम्लाङ्ग आधारभुत सरकारी
श्री पाँचपोखरी आ.वि शान्ती शेर्पा 9843752611, 9864165374 वडा नं ७ भाेटेनाम्लाङ्ग आधारभुत सरकारी
श्री भोटेनाम्लाङ मा.वि गोपीकृष्ण पराजुली 9843071328, 9864165373 वडा नं ७ भाेटेनाम्लाङ्ग माध्यमिक सरकारी
श्री गणेश आ.वि निर्मला धिताल 9843569497, 9864165375 वडा नं ७ भाेटेनाम्लाङ्ग आधारभुत सरकारी
श्री क्षेत्रपालेश्वरी मा.वि भानुभक्त्त धिताल 9864165376 वडा नं ७ भाेटेनाम्लाङ्ग माध्यमिक सरकारी
श्री नौलिङ्गेश्वरी आ.वि आश्मा तामाङ 9800843442, 9864165378 वडा नं ८ लाँर्गाचे आधारभुत सरकारी
श्री सरस्वती आ.वि दिनेश कुमार सिंह 9849568841, 9864165377 वडा नं ८ लाँर्गाचे आधारभुत सरकारी
श्री लागर्चे मा.वि राममणी धिताल 9860180070, 9864165380 वडा नं ८ लाँर्गाचे माध्यमिक सरकारी
श्री पञ्चकन्या आ.वि कल्पना कटुवाल 9849607269, 9864165381 वडा नं ८ लाँर्गाचे आधारभुत सरकारी