FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।

कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !

कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !

सूचना प्रकाशन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाको बोलपत्र आवाह्वान सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Pages