FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Request For Quotation for Digitzation Services Of Vital Events Registration Book

दस्तावेज: 

कम्प्युटर खरिद कोटेसन माग सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

मिति २०७५÷१०÷१८ गते राख्एिको सूचना अपूर्ण भई पुन मिति २०७५÷१०÷२० गते प्रकाशित सुचना

दस्तावेज: 

गाउँपालिका भवन निमार्ण तथा बाटो मर्मत बोल पत्र आव्हान

दस्तावेज: 

Pages