FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको जग्गाको वर्गीकरण भएको छ । ८०/८१ 05/27/2024 - 20:52 PDF icon बाँसखर्क-वडा-१.pdf, PDF icon बरुवा-वडा-२.pdf, PDF icon भोताङ-वडा-३.pdf, PDF icon थाङपालकोट-वडा-४.pdf, PDF icon गुन्सा-वडा-५.pdf, PDF icon थाङपालधाप-वडा-६.pdf, PDF icon भोटेनाम्लाङ्-वडा-७.pdf, PDF icon लाँगर्चे-वडा-८.pdf
“लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति” ७९-८० 02/28/2023 - 10:45 PDF icon Panchpohkari MUN GESI Strategy.pdf
आ.व. २०७९/०८० का लागि प्रस्तुत निति कार्यक्रम तथा बजेट । ७९-८० 09/22/2022 - 13:43 PDF icon बजेट बुक 079-080 2 5.pdf
रोजगार सेवा केन्द्रको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 08/02/2022 - 12:07 PDF icon Annual-Progress-Report_078_079.pdf
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको पाँचवर्षे प्रगती प्रतिवेदन । ०७८/७९ 04/10/2022 - 13:03 PDF icon पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको पाँचवर्षे प्रगती प्रतिवेदन ।.pdf
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाले पाँच वर्षभित्र गरेका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु । ०७८/७९ 03/31/2022 - 11:07 PDF icon Buletin.pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना ०७८/७९ 01/26/2022 - 13:51 PDF icon 8.Final RIAP_Panchpokhari RM.pdf
आधारभुत तहको स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम ०७८/७९ 01/10/2022 - 12:38 PDF icon मेरो पाँचपोखरी Final.pdf