FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

"विद्यार्थी भर्ना विशेष अभियान, २०७५" दोश्रो चरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ।

दस्तावेज: 

करार शिक्षकहरुको विवरण प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

आ.व २०८०/०८१ सम्ममा यस पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका मातहतका विध्यालयहरुमा कार्यरत करार शिक्षकरहरुको विवरण प्रकाशन गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

कृषि विकास कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!!

विभिन्न सीप मुलक तालिममा भाग लिन इच्छुक व्यक्तिहरुका लागि सूचना

दस्तावेज: 

Pages