FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

सूचना तथा समाचार

"विद्यार्थी भर्ना विशेष अभियान, २०७५" दोश्रो चरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ।

दस्तावेज: 

शैलुन तथा Beautyparlar व्यवसाय र सहकारी संस्था संचालन सम्बन्धि सूचना !

रास्ट्रपति महिला उत्थान जिविकोपार्जन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages