FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

सूचना तथा समाचार

"विद्यार्थी भर्ना विशेष अभियान, २०७५" दोश्रो चरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ।

दस्तावेज: 

प्राबिधिक सहायकको नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धमा ।

मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने बारेकाे सूचना ।।

प्रथम पटक प्रकाशित सूचना ।।।

Pages