FAQs Complain Problems

समाचार

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० मा संघिय सरकार, प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित समानिकरण, शर्त समपुरक र विशेष अनुदान तथा आन्तरिक श्रोतको २०७९ साल फाल्गुन सम्मको खर्चको फाँटबारी । ७९-८० Thursday, March 2, 2023 - 13:48 PDF icon खर्चको फाँटवारी.pdf
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० मा संघिय सरकार, प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित समानिकरण, शर्त समपुरक र विशेष अनुदान तथा आन्तरिक श्रोतको २०७९ साल आश्‍विन सम्म खर्चको फाँटबारी । ७९-८० Wednesday, October 19, 2022 - 11:14 PDF icon खर्चको फाँटबारी.pdf
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ मा संघिय सरकार, प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित समानिकरण, शर्त समपुरक र विशेष अनुदान तथा आन्तरिक श्रोतको २०७९ साल बैशाख सम्म खर्चको फाँटबारी । ०७८/७९ Monday, May 23, 2022 - 11:43 PDF icon खर्चको फाँटवारि जेष्ठ ।.pdf
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ मा संघिय सरकार, प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित समानिकरण, शर्त समपुरक र विशेष अनुदान तथा आन्तरिक श्रोतको तेस्रो त्रैमासिक सम्म खर्चको फाँटबारी । ०७८/७९ Friday, April 15, 2022 - 11:28 PDF icon खर्चको फाँटवारि पठाईएको सम्बन्धमा .pdf
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको आ.व. ०७८/७९ को फागुन महिना सम्मको संघिय र प्रदेश र आन्तरिक श्रोत तर्फको समानिकरण, सर्शत, समपुरक र विशेष अनुदानको खर्चको फाँटवारी । ०७८/७९ Thursday, March 24, 2022 - 12:09 PDF icon समानिकरण, सर्शत, समपुरक र विशेष .pdf