FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

श्री टासी लामा

अध्यक्ष

tasi.nagigyang@gmail.com 9851102837

श्री सुनिता अधिकारी

उपाध्यक्ष

9803805437