FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा प्रविधि शाखा

सूचना तथा संचार प्रविधिमा इन्टरनेटको प्रयोगले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रको बृद्दि तथा विकासमा बृहत सम्भावना बोकेको छ | विद्युतीय पूर्वाधार ज्ञानमा आधारित समाजको लागि महत्वपुर्ण मानिन्छ |  विद्युतीय पूर्वाधारले विभिन्न प्रविधिहरु जसमा इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड च्यानलहरु, कम्प्युटिंग पावर, ब्यान्डविड्थ सम्बन्धि प्रावधान, डाटा भण्डारण इत्यादि समावेश गर्दछ जुन उन्नत संसाधन प्रयोगको लागि उपयुक्त  हुनेछ |  सूचना र संचारको विकासलाई स्थिर राख्न विभिन्न प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको चुनौतीहरूको सामना गर्न तथा  विश्वव्यापीकरणको चुनौतिहरू पूरा गर्न,गुणस्तरीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न , अनुसन्धान र विकासलाई बढावा दिन, संचार इन्टरनेट र ब्रोडब्याण्ड टेक्नोलोजीमा बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जना गर्न र सम्बद्ध नीतिका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न यसको निरन्तर आवश्यकता देखिन्छ।

सूचना तथा प्रविधि शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

 • -सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
 • -पालिकाको प्रशासन र व्यवस्थापनलाई स्वचालित र प्राविधिको प्रयोग गरी छिटो छरितो र सेवाग्राहि मैत्री बनाउने सम्बन्धि कार्य,
 • -गाउँपालिका/शाखा/वडा कार्यालयहरुमा सुचना प्रविधि प्रणाली (website, software system, Social Network and Publication) स्थापना तथा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने ।
 • -कार्यलय भित्रको र गाउँपालिकाको वडा तथा जनसमुदायसम्म सञ्चार संप्रेषण र संवादको व्यवस्था  सम्बन्धि कार्य,
 • -स्थानिय सरकार संचालन ऐन तथा गाउँपालिकाको निर्णय बमोजिम अभिलेख राख्नु पर्ने विषय र क्षेत्रको तथ्यांक र सूचना संकलन, प्रसोधन अभिलेखन र प्रकाशन सम्बन्धि कार्य,
 • -गाउँपालिकाको तथ्यांक तथा जानकारीहरु राष्ट्रिय तथा स्थानीय सूचना प्रणालीमा समेत अध्यावधिक गर्ने,
 • -गाउँपालिकाको श्रोत नक्साको अध्यावधिक अभिलेखन गर्ने ।
 • -सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धि कार्य,
 • -सार्वजनिक सम्पत्ति,  सामुदायिक सम्पत्ति, भवन, सडक, व्यवसायको विवरण सहितको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने ।
 • -गाउँपालिका/शाखा/वडा कार्यालयहरु मा दैनिक गतिविधि जस्तै कार्यालय व्यवस्थापन, चिठी/सचार, लेखा, स्टोर व्यवस्थापन आदी चुस्त र प्रभावकारी बनाउन समयानुकुल सफ्टवेयर तयार गर्न र सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने ।
 • -गाउँपालिका/शाखा/वडा कार्यालयहरुमा हाल सञ्चालनमा रहेको सबै सफ्टवेयर/प्रणालीहरु सञ्चालन गर्ने र यसको सही अभिलेख तयार गर्ने ।
 • -विद्युतीय शासन स्थानपनार्थ निम्न उपकरण(Tools) हरुको स्थापना/ जडान गर्न सहयोग गर्ने र सञ्चालन गर्ने:-

 

१. सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धीत दैनिक काममा आउने उपकरणहरु/सहायक उपकरणहरु

२. कार्यालयको इन्टरनेट सेवा

३. बेबसाइट

४. मन्त्रालय/निकाय/केन्द्रीय कार्यालयको आधिकारीक सामाजिक सञ्जालहरु

५. सरकारी इमेल एकाउन्टहरु

६. डिजिटल नागरिक वडापत्र र सूचनापाटीहरु

७. ई-हाजीरी, Group SMS, Mobile Apps

८. अडियो नोटिस बोर्डको

९. Mobile Apps संचालन गर्ने

१०. हस्तलिखित दस्तावेजहरुको कम्प्युटरकृत गर्ने

११. कम्प्युटर नेटवर्क जडान तथा यसका साधनहरुको यथोचित उपयोग कार्यालयको इन्टरनेट सेवा

१२. कार्यालयका पदाधिकारी, कर्माचारीहरुको सुचना प्रबिधि सम्बन्धि क्षमता विकास

 

 

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, लेखा शाखा र सूचना प्रविधि शाखा
ito.panchpokharithangpalmun@gmail.com