FAQs Complain Problems

समाचार

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. विद्यालयको इमेल विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको तह विद्यालयको प्रकार स्थापना
श्री पञ्चकन्या आ.वि कल्पना कटुवाल 9849607269, 9864165381 वडा नं ८ लाँर्गाचे आधारभुत सरकारी
श्री लागर्चे मा.वि राममणी धिताल 9860180070, 9864165380 वडा नं ८ लाँर्गाचे माध्यमिक सरकारी
श्री सरस्वती आ.वि दिनेश कुमार सिंह 9849568841, 9864165377 वडा नं ८ लाँर्गाचे आधारभुत सरकारी
श्री नौलिङ्गेश्वरी आ.वि आश्मा तामाङ 9800843442, 9864165378 वडा नं ८ लाँर्गाचे आधारभुत सरकारी
श्री क्षेत्रपालेश्वरी मा.वि भानुभक्त्त धिताल 9864165376 वडा नं ७ भाेटेनाम्लाङ्ग माध्यमिक सरकारी
श्री गणेश आ.वि निर्मला धिताल 9843569497, 9864165375 वडा नं ७ भाेटेनाम्लाङ्ग आधारभुत सरकारी
श्री भोटेनाम्लाङ मा.वि गोपीकृष्ण पराजुली 9843071328, 9864165373 वडा नं ७ भाेटेनाम्लाङ्ग माध्यमिक सरकारी
श्री पाँचपोखरी आ.वि शान्ती शेर्पा 9843752611, 9864165374 वडा नं ७ भाेटेनाम्लाङ्ग आधारभुत सरकारी
श्री बालसुधार आ.वि बिनोद सत्याल 9841623267, 9864165372 वडा नं ७ भाेटेनाम्लाङ्ग आधारभुत सरकारी
श्री भुमेश्वरी आ.वि मिरा थापा अधिकारी 9860847848, 9864165369 वडा नं ६ थाङपालधाप आधारभुत सरकारी
श्री थाङ्पालधाप मा.वि आत्मराम दङ्गाल 9864165370 dhapschool2024@gmail.com वडा नं ६ थाङपालधाप माध्यमिक सरकारी २०२४
श्री जुगल आ.वि सावित्री कार्की देउजा 9803993465 वडा नं ६ थाङपालधाप आधारभुत सरकारी
श्री गोल्मेश्वरी आ.वि विश्वनाथ पौड्याल 9843684430, 9864165368 वडा नं ६ थाङपालधाप आधारभुत सरकारी
श्री बछलामाई आ.वि बाबु तामाङ 9818130449, 9864165367 वडा नं ६ थाङपालधाप आधारभुत सरकारी २०४६
श्री सातकन्यामती मा.वि प्रेम तामाङ 9841212226, 9864165365 वडा नं ५ गुन्सा माध्यमिक सरकारी
श्री कुम्भेश्वरी आ.वि देविप्रसाद पौड्याल 9849840301, 9864165364 वडा नं ५ गुन्सा आधारभुत सरकारी
श्री थाङपालभ्याली मा.वि विजय तामाङ 9808414081, 9864165363 वडा नं ४ थाङ्गपालकाेट माध्यमिक सरकारी
श्री गणेश आ.वि अमिर कुमार बस्नेत 9863494846 वडा नं ३ भाेताङ आधारभुत सरकारी
श्री भोताङदेवी मा.वि चन्द्रलाल श्रेष्ठ 9840660860, 9864165360 वडा नं ३ भाेताङ माध्यमिक सरकारी
श्री सातकन्यादेवी आ.वि ढक बहादुर खड्का 9860831115, 9864165362 वडा नं ३ भाेताङ आधारभुत सरकारी
श्री आधारभुत विद्यालय उर्मिला खड्का 9863030314, 9864165361 वडा नं ३ भाेताङ आधारभुत सरकारी
श्री धङजला आ.वि लिला कुमारी दनुवार 9864165358 वडा नं २ बरुवा आधारभुत सरकारी
श्री गणेश आधारभुत विद्यालय रश्मि दोङ 9803960503, 9864165357 वडा नं २ बरुवा आधारभुत सरकारी
श्री चण्डिका मा.वि दमि सिंगी लामा 9843530245,9864165356 shreechandika2020@gmail.com वडा नं २ बरुवा माध्यमिक सरकारी 2020
श्री जनहित आ.वि ईन्दिरा बस्नेत 9860182060,9864165354 वडा नं १ बाँसखर्क आधारभुत सरकारी 2015
श्री भिमविद्याश्रम मा.वि अनिलकुमार तामाङ 9847885852, 9864165355 वडा नं १ बाँसखर्क माध्यमिक सरकारी 2045
श्री बालविकास आ.वि नविना तामाङ 9823370922 balbikashaabi@gmail.com वडा नं १ बाँसखर्क आधारभुत सरकारी 2026