FAQs Complain Problems

समाचार

श्री भिमविद्याश्रम मा.वि

विद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनोट गर्नुहोस्:

प्र.अ.को नाम: 
अनिलकुमार तामाङ
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9847885852, 9864165355
स्थापना: 
2045
विद्यालयको ठेगाना: