FAQs Complain Problems

समाचार

श्री कुम्भेश्वरी आ.वि

विद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनोट गर्नुहोस्:

प्र.अ.को नाम: 
देविप्रसाद पौड्याल
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9849840301, 9864165364
विद्यालयको ठेगाना: