FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका कार्यालय

Read More

गाउँपालिका केद्र

Read More

पाँचपोखरी पिक

Read More

तिलमान पास

Read More

पाँचपाेखरी ताल ।

Read More

युवा पिक

Read More

गाँउपालिकाको संक्षिप्त परिचय

पाँचपोखरी गाँउपालिका नेपालको पूरानो प्रशासनिक विभाजन अनुसार मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा र हाल बागमती प्रदेश  मा पर्दछ । पाँचपोखरी यो पालिकाको नाम प्रसिद्द धार्मिक र पर्यटकीय स्थल पाँचपोखरी सँग जोडिएको छ । यो गाउँपािलकाको स्थापना २०७३ सालमा राज्यको पुर्नसंरचना सँगै भएको हो । पुर्वमा जुगल, पश्चिमा हेलम्वु गाउँपालिका उत्तर तर्फ रसुवा र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज साथै दक्षिण तर्फ मेलम्ची नगरपालिका पर्दछ । यो गाउँपालिकाका नामाकरण भएको स्थल पाँचपोखरी यहि पालिकाको वडा नं ३ भोताङको भौगोलिक क्षेत्र भित्रको राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्दछ । यो पालिकाको कुल क्षेत्रफल १८७.२९ बर्ग क

Pages

News & Events

 • मिति: Friday, July 9, 2021 - 13:23
 • मिति: Friday, July 2, 2021 - 11:56
 • मिति: Wednesday, June 30, 2021 - 18:51

  आज मिति २०७८ साल आषाढ १६ गतेका दिन यस पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक गा. पा. अध्यक्ष श्री टासी लामाज्यूको अध्यक्षतामा समितिका अन्य सदस्यहरुको उपस्थितिमा बसेको बैठकबाट निम्नानुसारका निर्णयहरु गरियो ।
  •    बाढीबाट क्षति ग्रस्त सडक, मोटरेबल पुल, झो. पुल खानेपानि सिचाईको पुन निर्माण गर्ने ।
  •    संघ संस्थासंग सडक, मोटरेबल पुल, झो. पुल खानेपानि सिचाईको पुन:निर्माण तथा बस्तिको स्थानान्तरणको लागि आबश्यक सहयोग माग गर्ने ।
  •    आषाढ १ गतेको बाढि पहिरोबाट प्रभावितहरुका लागि राहत सामग्री तथा नगद सहयोग गर्ने सरकारी निकाय संघ संस्था र व्यक्त्तिहरु धन्यवाद दिने ।
  •    उच्च जोखिम भएका ठाँउहरुमा साईरन जडान गर्ने तथा जडानका लागि काठमाण्डौँ विश्वविद्यालय र अन्य संस्थासंग माग गर्ने सम्बन्धमा ।
  •    गाउँपालिका अन्तरगत विपद् व्यवस्थापन शाखा स्थापना गर्ने ।
  •    विपद् व्यवस्थापनका अल्पाकालिन तथा दिर्घकालीन योजनाहरु व्यवस्थापन गर्न कार्ययोजना निर्माण गर्ने ।
  •    भु-गर्वविध्दको प्रतिवेदन तथा आषाढ १ गतेको बाढि पहिरोबाट बस्ति स्थानान्तर गर्नुपर्ने ठाउँहरु पहिचान गरि बस्ति सार्न सुरक्षित आवासीय जग्गाको स्थलगत अध्यन अनुगमन गरि प्रतिवेदन पेशगर्न वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिने ।
  •    आषाढ १ गतेको बाढीवाट मृत्यु भएका प्रति व्यक्त्तिलाई रु. ४००००। (चालिस हजार) र पूर्णरुपमा घर बगाई घरबार विहिन भएका प्रतिपरिवारलाई पनि रु. ४०००० (चालिस हजार)  आर्थिक सहयोग गर्ने ।
  •    बाढी, पहिरो जाने उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्न आवश्यक अध्यन अनुशन्धान गर्ने ।
  •    आषाढ १ गतेको बाढि पहिरोबाट मृत्युभएका पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका वडा नं. २ का ठकुरी स्याङ्वो प्रति र्शोक प्रस्ताव पारित गरियो ।

 • मिति: Tuesday, June 22, 2021 - 14:45
 • मिति: Sunday, June 20, 2021 - 10:08

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
Phone:
9851102837
Email:
tasi.nagigyang@gmail.com
उपाध्यक्ष
Phone:
9803805437
Email:

पदाधिकारी

निमित्त प्रमुख प्रशाासकिय अधिकृत
Phone Number:
९७४९३२६६१९,9841364669
Email:
dineshpokhrel89@gmail.com
सूचना अधिकारी ( शाखा अधिकृत )
Phone Number:
9843572938/ ९७४९३२६६२१
Email:
ptrm.prashasan@gmail.com

हाम्राे Youtube पेज

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- राजस्व
सेवा समयः- ३० मि
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- पाँचपाेखरी थाङपाल गाउँपालिकाकाे राजस्व शाखा
सेवा शुल्कः- गा.पा. द्धारा तोकिएको दर रेट अनुसार लाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • कार्यालय प्रमुख/अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट तोक आदेश भएको कागजात
सेवा प्रकारः- राजस्व
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- पाँचपाेखरी थाङपाल गाउँपालिकाकाे राजस्व शाखा
सेवा शुल्कः- गा.पा. द्धारा तोकिएको दर रेट अनुसार लाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • व्यावसाय नविकरणको लागि तोकिएको ढाँचामा निवेदन
 • यस गा.पा. वाट व्यावसाय दर्ता भएको प्रमाण पत्रको फोटोकपि
 • तोकिएको दररेट अनुसार शुल्क तिरेको रसिद
सेवा प्रकारः- राजस्व
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- पाँचपाेखरी थाङपाल गाउँपालिकाकाे राजस्व शाखा
सेवा शुल्कः- गा.पा. द्धारा तोकिएको दर रेट अनुसार लाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • व्यावसाय दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा निवेदन
 • नागरिकताको फोटोकपि
 • जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको फोटोकपि
 • सम्वन्धित व्यावसायिको २ वटा फोटो
 • गाउँपालिका द्धारा तोकिएको दर रेट बमोजिम शुल्क तिरेको रसिद
सेवा प्रकारः- सूचना
सेवा समयः- १ दिन वा सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन तथा कार्यविधिले तोके बमोजिम
जिम्मेवार अधिकारीः- सूचना अधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- पाँचपाेखरी थाङपाल गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- ८.३२ ईन्च x ११.७ ई को १० पृष्ठ सम्मको निशुल्क र सो भन्दा माथि प्रति पेज रु ५ साथै माथि उल्लेखित साईज भन्दा माथिको हकमा रु १० प्रतिपृष्ठ सि.डि. र अन्य प्रकारको डिजिटल माध्यम वाट सूचना लिन चाहेमा रु ५०
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सूचना मागको विषय खुलेको निवेदन
 • १० पेज भन्दा माथिको सूचनाकोे शुल्क बुझाएको रसिद
सेवा प्रकारः- योजना तथा प्रशासन
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- सामाजिक विकास शाखा
सेवा शुल्कः- रु. २०००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सिफारिस माग गरेको निवेदन
 • गत आ.व.को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन
 • गत आ.व. को कर चुक्ताको पत्र
 • संस्थाको निर्णय
 • गत वर्ष नविकरण भएको प्रमाण पत्रको फोटोकपि
 • सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगती प्रतिवेदन र अर्को आ.व.को लागि स्विकृत कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम भएको हकमा सोही बमोजिमको जानकारी सहितको विवरण 
 • कर छुटवाला संस्था भए सो को प्रमाण
सेवा प्रकारः- योजना तथा प्रशासन
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- सामाजिक विकास शाखा
सेवा शुल्कः- रु. २०००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सिफारिस माग गरेको निवेदन
 • संस्था दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि भएको भेलाको निर्णय र तदर्थ समिति गठन भएको माईन्यूटको फोटोकपि
 • तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको फोटोकपि
 • विधानको सक्कलै प्रति
 • वडाको सिफारिस
 • शुल्क बुझाएको रसिदको फोटोकपि
सेवा प्रकारः- योजना तथा प्रशासन
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन
सेवा दिने कार्यालयः- योजना तथा प्रशासन शाखा/वडा
सेवा शुल्कः- रु.५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सिफारिस माग गर्नेको निवेदन
 • सिफारिस माग सम्वन्धी भेलाको निर्णय
 • योजनाको हकमा लागत अनुमान
 • कार्यक्रमको हकमा आर्थिक प्रस्ताव
सेवा प्रकारः- योजना तथा प्रशासन
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा/विषयगत शाखा/लेखा शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- योजना तथा प्रशासन शाखा
सेवा शुल्कः- शुल्क नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • अन्तिम किस्ता भूक्तानीका लागि अध्यक्षले भूक्तानी माग गरेको निवेदन
 • प्राविधिकको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
 • फोटो
 • विल, भर्पाई,
 • उपभोक्ता समिति र अनुगमन समितिको भूक्तानी सिफारिसका लागि भएको निर्णय
 • वडा कार्यालयको सिफारिस
 • कार्यक्रमको हकमा उपस्थिति तथा प्रतिवेदन
सेवा प्रकारः- योजना तथा प्रशासन
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा/विषयगत शाखा/लेखा शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- योजना तथा प्रशासन शाखा
सेवा शुल्कः- शुल्क नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • प्राविधिकको मुल्याङ्कन, विल भर्पाई, फोटो र प्रतिवेदन
 • उपभोक्ता समितिको निर्णय सहित अध्यक्षको रनिङ्ग विल भूक्तानीको लागि निवेदन
 • वडा कार्यालयकोे सिफारिस
 • स्थानीय÷वडा स्तरिय अनुगमन समितिको निर्णयको फोटोकपि
 • नगरस्तरिय अनुगमन समितिको निर्णयको प्रतिलिपि 
सेवा प्रकारः- योजना तथा प्रशासन
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्राविधिक शाखा/योजना शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- योजना तथा प्रशासन शाखा/योजना शाखा/विषयगत शाखा/वडा
सेवा शुल्कः- शुल्क नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सम्वन्धित उपभोक्ता समितिको निर्णय
 • म्याद थप गर्न अनुरोध गर्ने उपभोक्ता समितिको वैठकको मनासिव कारण सहितको निर्णय प्रतिलिपि

Pages