FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

शैक्षिक सत्र २०७७ काे आधारभूत तह कक्षा ८ को अन्तिम नतिजा प्रकाशन।

आ.व. ०७८/०७९ को प्रस्तावित योजना /कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट तथा ,कार्यक्रम तयारी गर्ने सम्बन्धि सार्बजनिक अनुरोध

दस्तावेज: 

सूचना अधिकृत छनौटको मौखिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

Pages