FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

मिति २०७८ साल अषाढ २९ गते बसेको विपद व्यवस्थापन र  प्रकोप व्यवस्थापन समितिका निर्णयहरु

  • आ.व.२०७७/०७८ मा  पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाको विपद तथा प्रकोपका सम्बन्धमा यस गाउँपालिका भित्र भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीका विषयमा विस्तृत छलफल गरी समिक्षा गरियो ।

धन्यवाद सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages