FAQs Complain Problems

समाचार

श्री गणेश आ.वि

विद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनोट गर्नुहोस्:

प्र.अ.को नाम: 
अमिर कुमार बस्नेत
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9863494846
विद्यालयको ठेगाना: