FAQs Complain Problems

समाचार

पाँचपाेखरी थाङपाल गाउँपालिका वडा नं ७ भाेटेनाम्लाङ्ग

                          

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. श्री सार्की तामाङ्ग वडा अध्यक्ष 9851097233
२. श्री चन्द्र विक्रम सिल्वाल वडा सदस्य 9851180306
३. श्री श्यामलाल श्रेष्ठ वडा सदस्य 9823451466
४. श्री गीता खाती महिला सदस्य 9813025462
५. श्री ग‌गा श्रेष्ठ महिला सदस्य 9813165751

                          

 

 

 

 

 

 

Ward Contact Number: 
9851097233