FAQs Complain Problems

समाचार

पाँचपाेखरी थाङपाल गाउँपालिका वडा नं ४ थाङ्गपालकाेट

                          

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. श्री राम बाहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष 9880192444
२. श्री माेहन बहादुर खत्री वडा सदस्य 9741502948
३. श्री कर्ण बहादुर तामाङ वडा सदस्य 9616433075
४. श्री फूलमाया तामाङ्नी महिला सदस्य 9823356294
५. श्री मान कुमारी कमिनि महिला सदस्य 9813187834

                          

 

 

 

 

 

 

Ward Contact Number: 
9880192444