FAQs Complain Problems

समाचार

श्री लागर्चे मा.वि

विद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनोट गर्नुहोस्:

प्र.अ.को नाम: 
राममणी धिताल
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9860180070, 9864165380
विद्यालयको ठेगाना: