FAQs Complain Problems

समाचार

श्री भोटेनाम्लाङ मा.वि

विद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनोट गर्नुहोस्:

प्र.अ.को नाम: 
गोपीकृष्ण पराजुली
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9843071328, 9864165373
विद्यालयको ठेगाना: