FAQs Complain Problems

समाचार

श्री चण्डिका मा.वि

विद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनोट गर्नुहोस्:

प्र.अ.को नाम: 
दमि सिंगी लामा
विद्यालयको इमेल: 
shreechandika2020@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9843530245,9864165356
स्थापना: 
2020
विद्यालयको ठेगाना: