FAQs Complain Problems

समाचार

पाँचपाेखरी थाङपाल गाउँपालिका वडा नं ८ लाँर्गाचे

                          

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. श्री विष्णु खड्का वडा अध्यक्ष 9808702700
२. श्री जीत बाहादुर तामाङ वडा सदस्य 9823221522
३. श्री अनिल गुरुङ वडा सदस्य 9842529645
४. श्री गिता धिताल महिला सदस्य 9818223129

                          

 

 

 

 

 

 

Ward Contact Number: 
9808702700