FAQs Complain Problems

समाचार

पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँ पालिका ले बैकिङ प्रणालीअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण २०७७/०७/१८ देखि २५ सम्म गरियो पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका वडा नम्बर ८-१ सम्म गाउँपालिकामा रहेको मेगा बैक गई वितरण गरियो ।