FAQs Complain Problems

सामी परियोजना (SaMi) को आसय पत्रको (सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरि प्रमाणित गरेको Expression of Interest कागजातको अनुवाद गरिएको )

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: