FAQs Complain Problems

समाचार

श्री सातकन्यादेवी आ.वि

विद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनोट गर्नुहोस्:

प्र.अ.को नाम: 
ढक बहादुर खड्का
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9860831115, 9864165362
विद्यालयको ठेगाना: