FAQs Complain Problems

समाचार

श्री राम प्रसाद न्याैपाने

ईमेल: 
ptrm.prashasan@gmail.com
फोन: 
९८५११०९८०८

 सूचना अधिकारीको विवरण ।

 • पालिका क्षेत्रमा भएका वन क्षेत्र सम्वन्धि विवरण
 • जनसंख्या वितरणको अवस्था 
 • वडा अनुसार घरधुरी तथा जनसंख्याको विवरण
 • उमेर  तथा लिङ्गका आधारमा जनसंख्याको विवरण
 • आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्याको अवस्था
 • मातृभाषाको आधारमा जनसंख्याको विवरण
 • जातियताको आधारमा जनसंख्याको विवरण
 • अपांगताको  आधारमा जनसंख्या
 • अपाङता परिचयपत्र लिएका वालवालिकाको विवरण
 • छानाको प्रकारको आधारमा घरधुरी संख्या
 • स्वामित्वको आधारमा घरपरिवारको वसोवासको अवस्था
 • खानेपानीको श्रोतको आधारमा घरपरिवार सम्वन्धि विवरण
 • इन्धनको प्रयोगको आधारमा घरपरिवार विवरण
 • बत्ती प्रयोगको आधारमा घरपरिवार विवरण
 • उपलब्ध सेवा सुविधाको आधारमा घरपरिवार विवरण
 • शौचालय प्रयोगको आधारमा घरपरिवार विवरण
 • जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाहरुको विवरण
 • वडा अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको विवरण
 • शैक्षिक संस्थाहरुको विवरण
 • पालिकाको वार्षिक कृषि उत्पादन सम्वन्धि विवरण
 • पालिकाभरीको जग्गाको किसिम अनुसारको विवरण (बिगाहा । रोपनी)
 • पालिका प्रोफाईल
 • पालिकाको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका
 • सामाजिक सुरक्षाका विवरण
 • व्यक्तिगत घटना दर्ताका विवरण
 • सूचनाको हक २०६४ ले सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने वा पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको हुंदा सूचनाको हकलाई मानिसको नैसर्गिक हकका रुपमा लिइएकाले पालिकाबासीहरुले सूचना माग गरेमा सहि सूचना उपलब्ध गराउने ।
Section: 
प्रशासन शाखा प्रमुख (सूचना अधिकारी)