FAQs Complain Problems

समाचार

श्री भोताङदेवी मा.वि

विद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनोट गर्नुहोस्:

प्र.अ.को नाम: 
चन्द्रलाल श्रेष्ठ
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9840660860, 9864165360
विद्यालयको ठेगाना: