FAQs Complain Problems

समाचार

श्री भुमेश्वरी आ.वि

विद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनोट गर्नुहोस्:

प्र.अ.को नाम: 
मिरा थापा अधिकारी
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9860847848, 9864165369
विद्यालयको ठेगाना: