FAQs Complain Problems

समाचार

श्री बालसुधार आ.वि

विद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनोट गर्नुहोस्:

प्र.अ.को नाम: 
बिनोद सत्याल
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9841623267, 9864165372
विद्यालयको ठेगाना: