FAQs Complain Problems

समाचार

श्री बछलामाई आ.वि

विद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनोट गर्नुहोस्:

प्र.अ.को नाम: 
बाबु तामाङ
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9818130449, 9864165367
स्थापना: 
२०४६
विद्यालयको ठेगाना: