FAQs Complain Problems

समाचार

श्री पाँचपोखरी आ.वि

विद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनोट गर्नुहोस्:

प्र.अ.को नाम: 
शान्ती शेर्पा
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9843752611, 9864165374
विद्यालयको ठेगाना: