FAQs Complain Problems

समाचार

श्री पञ्चकन्या आ.वि

विद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनोट गर्नुहोस्:

प्र.अ.को नाम: 
कल्पना कटुवाल
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9849607269, 9864165381
विद्यालयको ठेगाना: