FAQs Complain Problems

समाचार

श्री नौलिङ्गेश्वरी आ.वि

विद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनोट गर्नुहोस्:

प्र.अ.को नाम: 
आश्मा तामाङ
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9800843442, 9864165378
विद्यालयको ठेगाना: