FAQs Complain Problems

समाचार

श्री थाङ्पालधाप मा.वि

विद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनोट गर्नुहोस्:

प्र.अ.को नाम: 
आत्मराम दङ्गाल
विद्यालयको इमेल: 
dhapschool2024@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9864165370
स्थापना: 
२०२४
विद्यालयको ठेगाना: