FAQs Complain Problems

समाचार

श्री गोल्मेश्वरी आ.वि

विद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनोट गर्नुहोस्:

प्र.अ.को नाम: 
विश्वनाथ पौड्याल
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9843684430, 9864165368
विद्यालयको ठेगाना: