FAQs Complain Problems

समाचार

श्री क्षेत्रपालेश्वरी मा.वि

विद्यालयको तह छनोट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनोट गर्नुहोस्:

प्र.अ.को नाम: 
भानुभक्त्त धिताल
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
9864165376
विद्यालयको ठेगाना: