FAQs Complain Problems

समाचार

पाँचपोखरी सिकाई मेला २०७९

पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका का विद्यालयहरूको सहकार्यमा "विज्ञान, प्रविधि र कलाको प्रवर्द्वन, हामी सबैको सम्बोधन "

पाँचपोखरी सिकाई मेला २०७९

मिति : - २०७९ फागुन २६ गते ।

स्थान :- थाङ्पालभ्याली माध्यमिक विद्यालय ।

आर्थिक वर्ष: