FAQs Complain Problems

समाचार

पाँचपाेखरी थाङपाल गाउँपालिका वडा नं ५ गुन्सा

                          

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. श्री काले गाेले वडा अध्यक्ष 9611094952
२. श्री पदम बाहादुर तामाङ वडा सदस्य 9851004218
३. श्री एक्का तामाङ वडा सदस्य 9616370638
४. श्री मन्दिरा वि.क महिला सदस्य 9860165419

                          

 

 

 

 

 

 

Ward Contact Number: 
9611094952