FAQs Complain Problems

समाचार

पाँचपाेखरी थाङपाल गाउँपालिका वडा नं ३ भाेताङ

                          

क्र.म. नाम पद सम्पर्क
१ं. श्री ङिमा छिरिङ्ग तामाङ्ग वडा अध्यक्ष ९८१३१२०८५२
२. श्री देउ बाहादुर तामाङ सदस्य ९८०३४०७२९१
३. श्री सि‍‌ग बहादुर तामाङ सदस्य ९६१११९३९६४
४. श्री मीना कुमारी तामाङ महिला सदस्य ९७४१४१६९६०
५. श्री उषा सुनार महिला सदस्य ९८१८८२९१५८

                          

 

 

 

 

 

 

Ward Contact Number: 
9751099936