FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता-२०७४ ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:33 PDF icon पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता-२०७४.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७ ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:32 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:31 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली.pdf
खेलकुद विकास गर्न बनेको ऐन-2074 ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:30 PDF icon खेलकुद विकास गर्न बनेको ऐन-2074.pdf
खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण संम्बन्धी कार्यान्वयन गर्न वनेको ऐन-२०७४ ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:29 PDF icon खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण संम्बन्धी कार्यान्वयन गर्न वनेको ऐन-२०७४.pdf
कृषि, पशु, पन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:28 PDF icon कृषि, पशु, पन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन.pdf
कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:27 PDF icon कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:26 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:24 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
आर्थिक सहायता कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ०७८/७९ 05/05/2022 - 16:22 PDF icon आर्थिक सहायता कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf

Pages