FAQs Complain Problems

समाचार

७९-८०

पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० मा संघिय सरकार, प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित समानिकरण, शर्त समपुरक र विशेष अनुदान तथा आन्तरिक श्रोतको २०७९ साल आश्‍विन सम्म खर्चको फाँटबारी ।

पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० मा संघिय सरकार, प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित समानिकरण, शर्त समपुरक र विशेष अनुदान तथा आन्तरिक श्रोतको २०७९ साल आश्‍विन सम्म खर्चको फाँटबारी ।

पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकामा रोजगारीको सुवर्ण अवसर ।

पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकामा रोजगारीको सुवर्ण अवसर ।

रोजगार सहायकको लिखित तथा प्रयोगात्मक परिक्षाको मिति परिवर्तन गरिएको सुचना ।

Pages