FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

सूचना तथा समाचार

"विद्यार्थी भर्ना विशेष अभियान, २०७५" दोश्रो चरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ।

दस्तावेज: 

आर्थिक प्रशासन शाखाकाे अत्यन्त जरुरी सूचना ।।

दस्तावेज: 

गैर लाभग्रही हरुले पुनरावेदन गर्दा चाहिने स्थानिय तहकाे सिफारिस काे फारम र कबुलियत नामाकाे फारम

दस्तावेज: 

आ व २०७७/०७८ को निति तथा कार्यक्रम

Pages