FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका कार्यालय

Read More

गाउँपालिका केद्रमा रहेको स्वास्थ्य चौकी

Read More

पाँचपोखरी मन्दिर

Read More

गाउँसभाबाट पारित आ.व. २०७५÷०७६ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ।

दस्तावेज: 

पाँचपोखरी थाङ्गपाल गाँपालिकाको लाभग्राहिहरुको पहिलो गुनासो आएको सुचना ।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
Phone:
9851102837
उपाध्यक्ष
Phone:
9803805437

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशाासकिय अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत