FAQs Complain Problems

समाचार

वडा न‌ ६

साबिकको गाबिस: 
थाङ्गपालधाप

वडा ईमेल: 

 

वडा अध्यक्षको नाम:
मान वाहादुर तामाङ्ग

वडा अध्यक्षको फोन नं.: 
९८४१९६४६८७ / ९६१९५४४८२६

वडा सचिवको फोन नं.: