FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं ७

साबिकको गाबिस: 
भोटेनामलाङ्ग

वडा ईमेल: 

 

वडा अध्यक्षको नाम:
सार्की तामाङ्ग

वडा अध्यक्षको फोन नं.: 
९८५१०९७२३३

वडा सचिवको फोन नं.: