FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं ३

साबिकको गाबिस: 
भाेताङ

वडा ईमेल: 

 

वडा अध्यक्षको नाम:
ङिमा छिरिङ्ग तामाङ्ग

वडा अध्यक्षको फोन नं.: 
९६२११८१०७८ / ९८१३१२०८५२

वडा सचिवको फोन नं.: