FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं २

साबिकको गाबिस: 
बरुवा

वडा ईमेल: 

 

वडा अध्यक्षको नाम:
पासाङ्ग लामा

वडा अध्यक्षको फोन नं.: 
९८०३९१९५३५

वडा सचिवको फोन नं.: